Cena sončne elektrarne je še vedno ugodna

Sončna energija sodi med obnovljive vire energije, ki tako v evropskem kot tudi slovenskem prostoru, pridobiva pomembno vlogo pri zagotavljanju električne energije. Cena sončne elektrarne je trenutno ugodna, naložba vanjo pa več kot dobrodošla, saj se Evropska Unija usmerja v brezogljično zagotavljanje električne energije, kar brez največjega vira energije ne bo mogoče.

Ali se mi zadeva izplača?

Postavitev sončne elektrarne je, roko na srce, velik finančni zalogaj, ki mnoge odvrne od odločitve zanjo. Čeprav se investicija vanjo lastnikom običajno hitro povrne, v pomoč pa so tudi subvencije ekoskladov.

Sama cena sončne elektrarne je odvisna od več dejavnikov, ključna pri tem je pomembna njena proizvodna moč – večja kot je, višja je cena sončne elektrarne, ki jo boste namestili. Hkrati večja proizvodna moč pomeni več električne energije in večjo samostojnost pri njenem zagotavljanju.

 

cena električne energije

 

Poleg proizvodne moči na ceno elektrarne vpliva tudi lega samih sončnih panelov, njihovo število, velikost površine nameščanja, vrste materialov, ki so uporabljeni ter izbira proizvajalca izbrane sončne elektrarne.

Cene elektrarn se trenutno gibljejo med 1.500 in 15.000 evri, nanjo pa vplivajo zgoraj omenjeni dejavniki. 15.000 evrov boste odšteli za veliko sončno elektrarno, ki ima moč 12 kWh, približno desetkrat manj pa za sončno elektrarno moči 1 kWp. Slednje so najpogostejša izbira gospodinjstev, ki sicer ne more poskrbeti za celotne potrebe po električni energiji, lahko pa pomembno prispeva k zmanjšanju mesečnih stroškov električne energije. Kakšen je odstotek znižanja stroškov je sicer odvisno tudi od tega, kako je izoliran vaš dom. Boljša kot je izolacija objekta, večji bodo vaši prihranki, zato je smiselno investirati tudi vanjo.

Sončna energija v Sloveniji

Sončne elektrarne v Sloveniji zagotavljajo nekaj manj kot 2 odstotka vse električne energije (podatek za leto 2020), kar je zelo malo. Manj električne energije pridobimo samo od vetrnih elektrarn, medtem ko večji del energije prispeva jedrska energija. Usmerjenost Evropske Unije v zelene vire energije, podaja optimistične napovedi, da se investicije v obnovljive vire izplačajo. Številke, ki nakazujejo nizko prisotnost sončnih elektrarn, pa to le še potrjujejo.