Zakaj je potrebna zgodnja prijava nezgode pri delu

Prijava nezgode pri delu mora biti čim prejšnja in če se delodajalec izmika, je treba poklicati policijo ali inšpekcijo. Tako bo prijava nezgode pri delu dokumentirana in boste za poškodbo lahko prejeli visok znesek odškodnine. Zaposleni so na svojih delovnih mestih vedno bolj obremenjeni. Hitenje zaradi pritiskov in pričakovanj nekaterih delodajalcev se občutno večajo. Tudi delovni pogoji v nekaterih podjetjih niso v redu. Povečuje se število delovnih nalog in delovni čas je vse daljši. Zato je tudi vedno več bolniških staležev, delavci so razdraženi in nervozni, kar lahko prispeva k povečanju nezgod pri delu.

prijava nezgode pri delu

Nesrečo na delovnem mestu zakon opredeli kot nepredviden in nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v določenem delovnem okolju. Ta dogodek pa se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela. Nezgoda povzroči delavcu poškodbe, zato je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu določeno, da je v takem primeru obvezna prijava nezgode pri delu na delovnem mestu. Od začetka leta 2013 je stopila v veljavo nova opredelitev poškodbe pri delu, kar mora upoštevati tudi prijava nezgode pri delu. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) opredeli, da se za poškodbo pri delu štejejo naslednje situacije.

Prijava nezgode pri delu lahko vsebuje na primer poškodbo, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka. V to se šteje tudi poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma. Vzrok takšne poškodbe mora biti v opravljanju dela ali dejavnosti, na podlagi katere je zavarovanec zavarovan. Odškodnino pa dobite tudi za poškodbo, ki je nastala na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, ali le ste na službeni poti. Odškodnino dobite tudi za obolenje, ki je nastalo kot posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti. To, da poznate zakonitosti glede poškodb in dolžnosti, ki jih mora delodajalec izpolniti pri nezgodi vam bodo lahko v veliko pomoč.